Viktig informasjon om Koronaviruset

Pris


Alle beløp baserer seg på kontant- eller bankkortbetaling. Betaling skjer i automat på venterommet.
Gebyrfritt ved betaling innen 1 døgn på automaten i venterommet.

 

Faktura kan også betales online på http://Pasientsky.no

Etter 2 døgn ved ubetalt regning sendes giro fra Melin Collectors (Kjøpt opp Odin). Faktura (giro) gebyr tilkommer pga mer-arbeid og forsendelse og koster kr. 59.
Alle fordringer blir overført og innkrevd via Melin Collectors. Ved spørsmål kontakt Melin Collectors (73 10 16 10) 21 62 73 00 eller send en e-post til post@melincollectors.no.
Beløpsgrensen for frikort for helsetjenester

Enandeler og frikort:
Det er bare godkjente egenandeler som teller med i opptjeningen til frikort for egenandelstak 1. Egenandelstaket for 2019 er 2 369 kroner.
Legen skal ha prisoppslag over de vanligste egenandelene og andre utgifter.
Her ser du en oversikt over de vanligste egenandelene som teller med i opptjeningen til frikort:

 

 


LegeEgenandel dagtidEgenandel spesialist
Konsultasjon hos allmennlege/spesialist 155 kroner 204 kroner
E-konsultasjon hos fastlege. 155 kroner 204 kroner
Sykebesøk fra allmennlege/legevakt 155 kroner + evt forbruk  204 kroner + evt forbruksmatrielll
Sykebesøk av allmennlege som er spesialist i allmennmedisin 245 kroner   363 kroner
Konsultasjon hos/eller sykebesøk fra spesialist 345 kroner  
Forespørsel, rådgivning ved frammøte eller bud 56 kroner  
Laboratorieprøver 56 kroner  
Matriell/forbruk etter behov   30-300

 

Andre utgifter som ikke dekkes av frikort:

Ubenyttet time eller avbestilt mindre enn 24 timer (1 arbeidsdag) før hos:  Lege:160 kroner. Lege med spesialisering:291 kroner. 

Ekpedisjonsgebyr og utgifter/arbeid ved forsendelse etter pasientens ønske av resepter, rekvisisjoner, henvisninger eller lignende per brev, faks, telefon eller epost. Taksten dekkes ikke av folketrygden. 59 kroner.

 

Influensavaksine for risikogrupper: 50 kroner

Influensavaksine for andre: 350 kroner

Annet materiell, medisiner, spiral, vaksiner mm - etter kostnad.

Betaling hos legespesialister

Noen ganger henviser fastlegen deg til en legespesialist, for eksempel lege som holder til på sykehus. Normalt gjelder de samme reglene for egenandeler og egenbetaling hos fastlegen som hos legespesialisten, dersom legespesialisten har en avtale om driftstilskudd med et regionalt helseforetak.

Under finner du lenkene til nettsidene i hver helseregion med oversikt over legespesialister som har inngått avtale med Helfo:

Gruppene som har fritak for betaling av egenandel er de samme for legespesialist som for fastlege, dersom legespesialisten har avtale om driftstilskudd.

Du må betale for hele behandlingen selv, dersom du går til legespesialist som ikke har driftstilskudd. Dette gjelder selv om du har henvisning fra allmennlege/fastlege.

Sist oppdatert: 01.08.2019

 

Tillegg for ultralydundersøkelse (Dr. L. Hektoen) som ikke dekkes av Helfo:
Svangerskap: ..................................................................150
Opptak/bilde: ..................................................................100
Henvist for us fra annen fastlege: ..............................500
Andre ultralydprosedyrer: ............................................100-300

 

 

Kostnader til matriell/forbruk/henvisning/gebyr går ikke til opptjening på frikort/egenandelstaket. Disse må betales selv om man har frikort. Vi anbefaler å spørre eller sjekke på betalingsautomaten ved tvil om det skal betales eller ikke etter konsultasjonen.

 

Relatert informasjon

Betaling for helsetjenester

Kontakt oss

Ullern Legesenter