Viktig informasjon om Koronaviruset

Pris


HVORDAN BETALE:

Etter legetimen er ferdig; tast inn fødselsdato på automaten og betal med bankkort. Dersom du ikke betaler innen utgangen av inneværende døgn på pasientsky.no vil det automatisk bli sendt ut en faktura fra convene.

Du kan be om å få regningen tilsendt mobil for mobilbetaling (gebyrfritt innen tidsfrist)

Ved e-konsultasjon (over internett) vil du få sms med betalingsinfo på mobil innen 1 døgn etter konsultasjonen.

Ved spml om utestående regninger eller feil kontakt

(Kundeservice 21 62 73 20 kunde@convene.no ).

 

Alle beløp baserer seg på kontant- eller bankkortbetaling. Betaling skjer i automat på venterommet.
Gebyrfritt ved betaling innen 1 døgn på automaten i venterommet.

 

Faktura kan også betales online på http://Pasientsky.no

Etter 1-2 døgn ved ubetalt regning sendes giro fra Melin Collectors (Kjøpt opp Odin). Faktura (giro) gebyr tilkommer pga mer-arbeid og forsendelse og koster kr. 59.
Alle fordringer blir overført og innkrevd via Melin Collectors/convene.

 


Beløpsgrensen for frikort for helsetjenester

Enandeler og frikort:
Det er bare godkjente egenandeler som teller med i opptjeningen til frikort for egenandelstak 1. Egenandelstaket for 2019 er 2 369 kroner.
Legen skal ha prisoppslag over de vanligste egenandelene og andre utgifter.
Her ser du en oversikt over de vanligste egenandelene som teller med i opptjeningen til frikort:

 

 

Egenandeler hos lege

 
LegeEgenandel dagtidEgenandel kveldstid
Konsultasjon hos allmennlege/legevakt 160 kroner 280 kroner
Konsultasjon hos allmennlege/legevakt der legen er spesialist i allmennmedisin 212 kroner 332 kroner
Sykebesøk fra allmennlege/legevakt 223 kroner 357 kroner
Sykebesøk av allmennlege som er spesialist i allmennmedisin 261 kroner 395 kroner
Konsultasjon hos/eller sykebesøk fra spesialist 375 kroner ?
Forespørsel, rådgivning ved frammøte eller bud 58 kroner ?57 kroner
Laboratorieprøver 59 kroner ?
Røntgen 267 kroner ?

Takst for tverrfaglig konsultasjon via video og/eller telefon mellom fastlege og helsepersonell i den kommunale helse- og omsorgstjenesten og/eller ambulansepersonell

Tillegg for spesialist i allmennmedisin

?

218 kroner

 

52 kroner

?
?Enkel pasientkontakt som resulterer i utskriving av sykemelding eller henvisning til spesialist ?69 kroner ?


Andre utgifter som ikke dekkes av frikort:

Ubenyttet time eller avbestilt mindre enn 24 timer (1 arbeidsdag) før hos:  Lege:160 kroner. Lege med spesialisering:291 kroner. 

Ekpedisjonsgebyr og utgifter/arbeid ved forsendelse etter pasientens ønske av resepter, rekvisisjoner, henvisninger eller lignende per brev, faks, telefon eller epost. Taksten dekkes ikke av folketrygden. 59 kroner.

 

Influensavaksine for risikogrupper: 50 kroner

Influensavaksine for andre: 350 kroner

Annet materiell, medisiner, spiral, vaksiner mm - etter kostnad.

Betaling hos legespesialister

Noen ganger henviser fastlegen deg til en legespesialist, for eksempel lege som holder til på sykehus. Normalt gjelder de samme reglene for egenandeler og egenbetaling hos fastlegen som hos legespesialisten, dersom legespesialisten har en avtale om driftstilskudd med et regionalt helseforetak.

Under finner du lenkene til nettsidene i hver helseregion med oversikt over legespesialister som har inngått avtale med Helfo:

Gruppene som har fritak for betaling av egenandel er de samme for legespesialist som for fastlege, dersom legespesialisten har avtale om driftstilskudd.

Du må betale for hele behandlingen selv, dersom du går til legespesialist som ikke har driftstilskudd. Dette gjelder selv om du har henvisning fra allmennlege/fastlege.

Sist oppdatert: 01.08.2019

 

Tillegg for ultralydundersøkelse (Dr. L. Hektoen) som ikke dekkes av Helfo:
Svangerskap: ..................................................................150
Opptak/bilde: ..................................................................100
Henvist for us fra annen fastlege: ..............................500
Andre ultralydprosedyrer: ............................................100-300

 

 

Kostnader til matriell/forbruk/henvisning/gebyr går ikke til opptjening på frikort/egenandelstaket. Disse må betales selv om man har frikort. Vi anbefaler å spørre eller sjekke på betalingsautomaten ved tvil om det skal betales eller ikke etter konsultasjonen.

 

Relatert informasjon

Betaling for helsetjenester

Kontakt oss

Ullern Legesenter