Velkommen

Velkommen til Ullern legesenter

Vi er et fastlegekontor med kommunal avtale.

Vi tilbyr: Vanlig timebestilling

              Ved behov: time på dagen

Alle allmennmedisinske problemstillinger, forebyggende og behandlende konsultasjoner, attester, henvisninger til  spesialister og sykehus.

Eget laboratorium (blodprøver etc) og moderne medisinsk utstyr for supplerende undersøkelser (EKG, spirometri, ultralyd osv).

Småkirurgi (fjerning av føflekker etc.), gynekologisk undersøkelse, prevensjonsveiledning, reisevaksiner osv.

Viktig informasjon

15. mars 2017 kl. 07:42

Påskeferien 10-17 April: stengt

Bjørnsletta er vikarkontor når vi er stengt.

Merk. Gjelder ØHJ/behov for raske legetimer.

Bjørnsletta Legesenter
Ullern Allé 28,
0381 Oslo

Tlf: 22 51 06 60

30. september 2016 kl. 12:48

Ny legevikar

Vi ønsker Janne Storflor Bjørneboe velkommen som ny vikar for Line Amundsen. Listen til Line Amundsen er fortsatt en deleliste slik at den delen som tilhørte Ellen Scheel betjenes av vikar Anneken Stephan videre.

30. september 2016 kl. 12:15

INFLUENSAVAKSINEN 2016/17 er utsolgt

FHI

Grupper som anbefales influensavaksine

Influensavaksine anbefales spesielt for: 

 • Gravide etter 12. svangerskapsuke (2. og 3. trimester). Gravide i 1. trimester med annen tilleggsrisiko kan vurderes for vaksinasjon
 • Beboere i omsorgsboliger og sykehjem
 • Alle fra fylte 65 år
 • Barn og voksne med:
  • diabetes type 1 og 2
  • kronisk luftveissykdom, hjerte- og karsykdom, leversvikt eller nyresvikt
  • kronisk nevrologisk sykdom eller skade
  • nedsatt immunforsvar
  • svært alvorlig fedme (KMI over 40)
  • annen alvorlig og/eller kronisk sykdom der influensa utgjør en alvorlig helserisiko, etter individuell vurdering av lege

I tillegg anbefales influensavaksine til:

 • Helsepersonell som har pasientkontakt.
 • Husstandskontakter til immunsupprimerte pasienter
 • Svinerøktere og andre som har regelmessig kontakt med levende griser. 

Notat - Målgrupper for influensavaksinasjon sesongen 2016/17 - revidert

Se også: Informasjonsskriv om influensavaksine

Vaksine til gravide kan beskytte både mor barn

De aller fleste gravide som får influensa blir friske uten komplikasjoner og uten at fosteret blir skadet.

Gravide har likevel noe høyere risiko enn andre friske kvinner for komplikasjoner av influensasykdom, for eksempel lungebetennelse. Denne risikoenser ut til å øke utover i svangerskapet. Hvis mor utvikler alvorlige komplikasjoner utgjør dette også en fare for fosteret. Det er vist at influensa under svangerskapet øker risikoen for dødfødsel.

Vaksinasjon av mor under graviditeten kan beskytte barnet mot influensa den første tiden etter fødselen.

Se også: Informasjonsbrev om sesonginfluensavaksinasjon i svangerskapet

Om sesonginfluensavaksinen 2016/2017

Sesonginfluensavaksine består vanligvis av tre eller fire influensavirustyper: to A-stammer og én eller to B-stammer. Vaksinen står i en særstil­ling blant vaksiner, fordi den må tilpas­ses end­ringene hos virus og derfor forandres fra år til år.

Trivalent inaktivert influensavaksine (TIV) har lenge vært eneste vaksinealternativ mot sesonginfluensa i Norge. TIV er en ikke-levende injeksjonsvaksine som inneholder virusdeler eller rensede viruskomponenter fra influensavirus. Nedre aldersgrense er 6 måneder, og det er ingen øvre aldersgrense.

En ny influensavaksine ble tilgjengelig i Norge høsten 2013. Levende svekket (attenuert) influensavaksine (LAIV) inneholder kuldeadapterte, temperaturfølsomme, svekkede influensavirus og administreres i form av nesespray.  Vaksinen er firevalent (består av to influensa A-stammer og to influensa B-stammer). LAIV har nedre aldersgrense 2 år og øvre aldersgrense 17 år. Siden vaksinen er levende skal den ikke brukes til personer med klinisk immunsuppresjon eller til gravide.

 

7. mars 2016 kl. 21:49

Nytt utstyr for frysing av vorter

Vi har anskaffet nytt utstyr for frysing av vorter og ufarlige føflekker med flytende nitrogen.

14. januar 2015 kl. 22:34

Betalingsterminal

Ullern Legesenter har fått betalingsterminal. Etter legetimen er ferdig; tast inn fødselsdato på automaten og betal med bankkort. Dersom du ikke betaler innen utgangen av inneværende døgn vil det automatisk bli sendt ut en faktura.